Wordt Ron Paul in de VS besodemietert?

x
Er zijn voorverkiezingen in de Verenigde Staten; de Republikeinse partij is bezig een kandidaat te laten kiezen door de Republikeinse kiezers, om het, tijdens de presidentsverkiezingen op te nemen tegen Barack Obama. Maar je weet dat het Amerikaanse verkiezingsstelsel zo ingeruild kan worden voor dat van een Afrikaanse bananenrepubliek dat zogenaamd ‘vrije verkiezingen’ heeft.. Alleen spreken we hier dus over het machtigste land in de wereld en naar verluidt: ‘het land van de vrije en onafhankelijke geesten’…!


Maar het enige verschil met een Afrikaanse bananenrepubliek is dat er in de VS geen officiële waarnemers bij de verkiezingen zijn. Ohja, en er is natuurlijk nog een verschil..! Een GROOT verschil.. Want de Afrikaanse republieken stemmen niet met computers.. En de VS wél..! Want jongejonge, wat een vooruitgang voor de democratie was dat zeg, die stemcomputers.. Een stuk sneller, een stuk degelijker en vooral: betrouwbaarder.. Betrouwbaarder?? Fraudegevoeliger zul je bedoelen..?

Wij durven hier simpel de stelling te plaatsen, dat de presidenten die de VS sinds 40 jaar heeft gehad, niet door het Amerikaanse volk zijn gekozen, maar door een kleine groep machthebbers, die HUN president als marionet op die plek wilden hebben.. Zo simpel is het feitelijk, want als je goed achter het nieuws kijkt, leest en luistert, dan is dit plaatje helemaal duidelijk.

En hoewel het stemmen in Iowa grotendeels met stembiljetten plaatsvond, wil dat niet zeggen dat er dan geen stemfraude kan plaatsvinden..! Wel degelijk natuurlijk, want de Republikeinse partij is feitelijk ‘gewoon’ een soort vereniging, net zoals wij de politieke partijen in ons land hebben. De vraag is dus of er aanleiding is om je achter de oren te krabben, m.b.t. de ‘officiële’ uitslag van deze verkiezingen..? Nou die is er, maar laten we eerst Ron Paul, de man die het niet mag worden, bij je introduceren.

Het gezicht van de verandering.. Ron Paul, de Republikeins senator, arts en 76 jaar oud, lijkt HET symbool van de Amerikaan die niet meer onderdrukt wil worden door een kleine machtselite. Ondanks deze blik van berusting en 'kennis van tegenwerking' gaat Ron Paul onverdroten verder.

Ron Paul
De Texaanse Republikein Ron Paul lijkt bezig met een comeback voor de Amerikaanse verkiezingen in 2012, daar waar hij in 1987, 24 jaar geleden dus, juist tekort kwam voor een Republikeinse nominatie voor de presidentsverkiezingen.

Ron Paul is niet de favoriet van de neoconservatieven en de agressieve nationalisten binnen de Republikeinse Partij. Ron Paul is eigenlijk méér een nationalist, meer nog, dan menige Republikein dat feitelijke zou moeten zijn. Vaderlandslievend en de schurft aan alle bedreigingen van de VS, of die nou van buiten OF VAN BINNEN KOMEN..! Ron Paul neemt in dat opzicht ook geen blad voor de mond.

Ron Paul is 76, arts en spreekt al sinds mensenheugenis over de ineenstorting van de VS en zou hier op de site menig column kunnen vullen over de bizarre invloed van ‘de krachten achter de schermen van de VS’.  Ron Paul heeft een broertje dood bijvoorbeeld aan de Amerikaanse nationale bank, de FED (-eral Reserve), die in het bezit is van privé-bankiers, waardoor de burgers van de VS feitelijk niet eens meer de zeggenschap hebben over hun eigen munt, de US-dollar. De FED die ervoor zorgt dat het financiële stelsel volledig is geplunderd..

Excentriekeling
Hoewel de vele neoconservatieven en nationalisten die Romney, Santorum en de andere Republikeinse kandidaten adviseren, gruwen van de redeneringen van Paul, stelt deze kennelijk tóch precies de vragen die de Amerikaanse kiezers zich zouden moeten stellen, zeggen sommige opinieleiders.  “Soms is er een excentriekeling geen angst kent nodig om de vragen te stellen die zowel de Republikeinen als de Democraten zich niet durven te stellen”, schreef columnist Russ Douthat vorige week over Ron Paul in de New York Times.

De Republikeinse kandidaat?
Hoewel Paul dinsdag zijn aanhang teleurstelde door als derde te eindigen bij de voorverkiezingen in Iowa,  eindigde hij vlak achter Mitt Romney en Rick Santorum, de favoriete kandidaat van uiterst rechts.

Paul mag dan niet de favoriete kandidaat zijn, zijn aanhang onder jongeren is zelfs regelrecht bedreigend voor de machthebbers binnen de partij. Uit een onderzoek van de New York Times blijkt dat maar liefst 48% de 17 tot 29-jarigen die meededen aan de caucussen, heeft gekozen voor Paul. Romney haalde in deze groep slechts 13%.

Maar wat misschien nog wel het opvallendste is: 44% van degenen die zichzelf omschreven als ‘onafhankelijk’ of ‘anders’ (dan Republikein), zegt Ron Paul te steunen! En onafankelijken, die volgens de meeste onderzoeken ongeveer 40% van het electoraat uitmaken, zijn vaak bepalend voor de uitslag van de verkiezingen.

Waarom onafhankelijken, jonge kiezers en jongeren die voor het eerst aan een caucus meededen zich zo aangetrokken voelen tot Paul, is inmiddels het onderwerp van uitgebreide speculatie en onderzoek. Paul heeft onorthodoxe, en in sommige gevallen schijnbaar inconsistente, ideeën op veel terreinen.

Maar er is iets uiterst vreemds aan de hand..!

Het plaatje hierboven laat het duidelijk zien: dit zijn de uitslagen van de Exit-polls tijdens de voorverkiezingen voor de Republikeinse partij in Iowa, afgelopen week. En misschien weet je niet wat exit-polls zijn? Dit is een vorm van verkiezingsonderzoek, die in de loop der tientallen jaren uiterst betrouwbaar is gebleken.

Personen die net uit het stemhokje komen, en het stembureau verlaten, wordt meteen gevraagd wat zij gestemd hebben. Het blijkt al jaren, ook in Nederland, dat het meten van deze antwoorden, een uiterst betrouwbare indicatie geeft van de werkelijke uitslag van alle stemmen, die natuurlijk pas later die dag duidelijk wordt, wanneer alle stemmen zijn geteld..
Misschien herinner je je de uitslag in Iowa, nadat ‘alle stemmen geteld’ waren..? We geven je deze hieronder even op een plaatje. Kijk naar de verschillen met de Exit-polls..!
Er zijn dus veel Republikeinen die, waarschijnlijk samen met de TPTB, de powers that be, niet willen dat er een kandidaat komt, een ervaren kerel, die het land gaat duidelijk maken, dat verkiezingen in de VS niets meer te doen hebben, met welke partij je kiest, maar met arm en rijk. En dat rijk de dienst uitmaakt, en dus ook de verkiezingsuitslag naar haar hand wil zetten. Het worden interessante tijden, deze voorverkiezingen..!!

Tot slot, last but not least..

Wat is er mooier dan een reporter, een ‘onafhankelijk’ journalist, die haar mond voorbij praat.. Haar onafhankelijkheid te grabbel gooit, en in één klein zinnetje, de mega-zwendel aantoont die achter dit plaatje zit. Kijk naar een opname van CNN-journaliste Dana Bash, die op 2 Januarie commentaar geeft op de verkiezingsuitslag. Enthousiast wordt en in dat enthousiasme zichzelf voorbij gallopeert..!
x

Geen opmerkingen:

Een reactie posten