BJAA Amsterdam Noord Holland schandalige praktijken en bedreigen van ouders!

 En is deze familie het volgende slachtoffer van deze BJAA Noord-Holland?

 Snapshot van een bewakingscamera van deze anonieme familie.
 Grote auto hebben ze al meegenomen om de kinderen te kunnen ontvoeren.


Update!!

Nieuwe logo Jeugdzorg Nederland

20120524-132832.jpg

ZWARTBOEK BUREAU JEUGDZORG NOORD-HOLLAND/WSG/RVDK,ETC…DL.18

Update

Hoe jeugdzorg kinderen uit huis sleurt

Purmerend 24 maart 2012
Hier ziet u op video hoe Jeugdzorg vandaag kinderen uit huis haalt.
De kinderen schreeuwen om hun moeder, verschrikkelijk leed wordt de kinderen aan gedaan.
Traumatische voor het leven getekend, gezin is hiermee volkomen verwoest, hier worden alle EVRM rechten geschonden.
Wordt het niet tijd dat hier Tweede Kamer vragen over worden gesteld?
Wordt het niet tijd dat de kamer nu Parlementaire Enquêtecommissie Jeugdzorg Raad voor de Kinderbescherming gaat instellen.


Jeugdzorg krijg kennis van de nieuwe VN verdragen.

Purmerend:
Breaking News van uit Jeugdzorg Purmerend:
Jeugdzorg maar vooral (Teamleiders) krijgen voorlichting over de VN verdragen:
De verdragen zijn bij de Jeugdzorg instellingen niet zo bekend schijnbaar?
Dhr. C. Masselink Teammanager BJAA heeft namens de directie van Bureau Jeugdzorg een brief laten uitgaan.
Kenmerk van deze Teammanager Internet Publicatie?
Zijn motiverende reden Agressie en Smaad?
We vragen dan aan de Teammanager, zonder nog even inhoudelijk op de brief in te gaan of hij volledig achter de waarheid staat.
De vraag aan Jeugdzorg Amsterdam hoeveel keer zijn de VN verdragen geschonden binnen uw instelling in Amsterdam?
Zijn de VN verdragen bekend bij alle medewerkers, die werkzaam zijn bij u instellingen,  inclusief de ketenpartners werkzaam op het gebied van de Jeugdzorg?
Word met de ketenpartners een geheim, overleg gevoerd zonder dat ouders daar van af weten?
Kunnen ouders en kinderen hier een algemene beginselen van behoorlijk proces tegen over zetten?
Er vindt nooit Recht plaats op hoor en wederhoor?
Hoeveel ouders komen voor verassing te staan,” als de zaak” dient voor de kinderrechter?


Ouders en kinderen die verbaast zijn als te maken krijgen met een leugen verhaal verwerkt in een rapport gemaakt door de gezinsvoogd.
De ouders en het kind zich totaal hier niet tegen kunnen verweren?
Waarom doen uw medewerkers zo geheimzinnig over het afgeven van:
contactjournaals
,
medische gegevens
, Reactie_minister_Jeugd_en_Gezin_op_brief_over_Gesloten_jeugdzorg,
plan van aanpak
,
behandelingsplan
,
werkaantekeningen
?
Waar ouders en minderjarige recht op hebben om een eerlijke proces te kunnen voeren.

“Ik citeer uit eerlijk Proces klik op de link Jeugdzorg het volgende.
Er bestaat grote zorg over het functioneren van de jeugdzorg. De huidige manier waarop de jeugdzorg is georganiseerd en opereert zal een wezenlijke verandering moeten ondergaan.
Einde Citaat:
Daarom vinden wij als ouders belangrijk dat ook ouders die te maken krijgen met opgelegd Jeugdzorg (geen vrijwillige) jeugdzorg zoals uw Teammanager ons deed geloven in de brief, recht hebben op deskundige informatie.
De ouders en kinderen worden op deze wijzen wel juist en snel voorgelicht, en krijgen mee, “inzicht” waar ze recht op hebben.
Zo kunnen ouders en kinderen snel en eenvoudig zien hoe ze meer werk kunnen leveren tegen de Jeugdzorg.
Jeugdzorg Amsterdam waar Purmerend ondervalt is toch een
transparaten
en
eerlijke
(stichting) als we het goed hebben begrepen?
Mag trouwens een stichting winst maken?

 

 

Jeugdzorg Amsterdam Bestuur geeft reactie

Teken Film

Purmerend:
Breaking News van uit Jeugdzorg Purmerend:
Dhr. C. Masselink Teammanager BJAA heeft namens de directie van Bureau Jeugdzorg een brief laten uitgaan.
Kenmerk van deze Teammanager Internet Publicatie?
Zijn motiverende reden Agressie en Smaad?
We vragen dan aan de Teammanager, zonder nog even inhoudelijk op de brief in te gaan of hij volledig achter de waarheid staat

Commentaar op Erik Gerritsen (directeur Jeugdzorg Amsterdam)

http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/opinie/columns/reactie-op-reacties.4677778.lynkx#.T3BfqILDX9o.twitter
(Aan Gerritsen) Per punt: je schrijft dat je ook positieve reacties hebt gekregen. Dat is raar, want waarom zijn die er dan niet bij jouw columns? En van wetenschappers? Leg daar maar eens meer over uit, want op Twitter krijg je alleen maar kritiek en niet van de minsten. Prof. Carlo Schuengel, Prof. Robert Vermeiren en psychiater Peter Dijkshoorn. Hun boodschap is constant, dat je niet weet waar je over schrijft. Dat het helemaal niet klopt.
En jij ziet de verhalen van voogd Sophie Mulder als steun voor jouw kant? Dat is raar, de meeste lezers zien in die verhalen vooral het onvermogen en de fouten van Bureau Jeugdzorg. Haar verhaal vorige week over de moeder die toch weer aan de drank was terwijl de gezinsvoogd haar zo vertrouwde, onderstreept wat de Raad van de Veiligheid al onderzocht en publiceerde. Gezinsvoogden laten zich inzuigen, vaak door de foute ouders. Ze zijn meer bezig met die ouders dan met die kinderen. Was Sophie meer bezig geweest met de kinderen, dan had ze allang opgemerkt dat die zich op de vlakte hielden.
Afvallen zullen kinderen hun ouders nooit, kinderen zijn eindeloos loyaal. Maar bij oudere kinderen merk je heel goed dat er wat fout zit als ze zich op de vlakte gaan houden. De artikelen in de Volkskrant zijn ingestoken door de jeugdzorg lobby en de bedoeling daarvan is: Kijk eens hoe moeilijk de doelgroep is en hoe hard wij nodig zijn. Maar het onbedoelde bijeffect is, dat lezers juist zien hoe zo’n voogd de verkeerde inschatting maakt. Precies zoals allang bekend was uit zo’n onderzoek van de Raad van de Veiligheid van vorig jaar, maar ook uit onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg waaruit blijkt dat gezinsvoogden nauwelijks leren van hun fouten.
Verder ga je volstrekt voorbij aan één van de basis argumenten tegen jouw columns: bij alles wat je schrijft heeft jouw BJAA direct financieel belang. Daarom worden jouw columns gecorrumpeerd genoemd. Je hebt financieel belang bij reclame maken voor Eigen Kracht, je ontvangt zeer veel geld van deze club. Tegelijkertijd wil je de gedwongen hulpverlening na de transitie binnen halen, dus dat gaat ook om geld. Het pleidooi voor gedwongen hulpverlening en het EKC-verhaal gaan niet samen. Maar dat wist iedereen al land die in de praktijk met jouw BJAA te maken heeft. Want door de stuitend arrogante en vaak dictatoriale houding van de ‘professionals’ (piepjonge meisjes zonder enige verstand van zaken met een laag intellectueel niveau) – ook onlangs in Vara’s ombudsman (door ouders, prof. Jo Hermanns en een rechter) nog eens aan de orde gesteld, is het ondenkbaar dat men echt gaat samenwerken met buren en familie. Dat hele eigen kracht verhaal van jou is daarom een farce. Heel terecht dat allerlei medewerkers uit de jeugdzorg daarom wijzen op de tegenstrijdigheid in jouw pleidooi. En al helemaal omdat er een immens klachten probleem is bij jouw BJAA. Zou dat er zijn als jouw ‘professionals’ werkelijk zo goed zouden zijn in samenwerken met buren en familie? Natuurlijk niet. Jij zit met het probleem dat je van twee kanten geld ziet (helemaal geen Eigen Kracht maar gedwongen hulp, en van Eigen Kracht) en dat kun je niet recht praten. Dat komt er nou van als je geen principes volgt maar alleen het geld. Daarom noemt men jou ook gecorrumpeerd.
Het begint misselijkmakend te worden waar jij je argumenten op baseert. Alles is volgens jou kindermishandeling en dus is dan volgens jou van alles in de hulpverlening geoorloofd. Het hoeft helemaal niet wetenschappelijk te zijn, want hé, het is toch het proberen waard? Keer op keer krijg je op je falie vanwege dit soort argumentaties van wetenschappers en andere deskundigen, maar je trekt je er niets van aan. Nog zoiets waar alle deskundigen van walgen: de makkelijke en gewetenloze manier waarop jij ervan uit gaat dat getraumatiseerde kinderen nog wel wat trauma’s kunnen hebben. Dat heft elkaar op, twitter je zelfs. Dat is gewoon misdadig, elke kinderpsychiater kan je vertellen dat juist trauma op trauma zo ontzettend schadelijk is. En trouwens, zoals ene kinderarts ook al n.a.v. een van jouw columns opmerkte: het allereerste waar hulpverlening aan moet voldoen is het principe: Do no harm.
 Jij predikt kindermishandeling bestrijden met nog meer mishandeling, maar dan door ‘professionals’. Vind je het gek dat mensen daar woest om worden? Je verontschuldigt je dat je ‘simpel’ denkt, maar waar jij je schuldig aan maakt is populisme. Je gokt erop dat iedereen kindermishandeling vreselijk vindt – en dat is ook zo – en dus vind jij dat alles is geoorloofd en dat jij eindeloos zakken geld daar ook voor mag vragen ‘in naam van de beschaving’. Je manipuleert, dat is nog een reden waarom steeds meer mensen weerzin tegen je krijgen.
En dan weer een leugen van jouw kant: dat de meeste kinderen baat zouden hebben bij de jeugdzorg. Waar baseer je dat op? Feiten en cijfers graag? Die heb je niet, want die zijn er niet. Dus hoe kom je dan bij dat soort praatjes? Ook voer je keer op keer aan dat mensen geen alternatieven hebben, weer zoiets narcistisch. De hele jeugdzorg heeft tientallen jaren nog nooit nagedacht, er zijn geen honderden dingen al uitgeprobeerd, er is geen internationale wetenschap op dit punt. Nee, het wachten was al die jaren op de grote Verlosser Erik Gerritsen met zijn geweldige ideeën. Mensen wijzen jou er constant op dat je je nergens op baseert, dat je die hele geschiedenis, al die deskundigen en de wetenschap negeert. En dat doe jij af als dat niemand alternatieven heeft voor jouw plannen, typisch de narcistische zelfoverschatting die we nu al zo lang van je meemaken.
Dan het zoveelste idiote verhaal dat je de laatste tijd ventileert: co-ouders. Die zijn er helemaal niet, je schrijft over iets wat niet bestaat en niet gaat bestaan. Er zijn niet eens voldoende pleegouders. Co-ouders is zo intensief, dat gaat om familiebanden die je nooit met niet familie na kan doen. Het is geen Eigen Kracht. Vermoedelijk heb je een financieel belang of een status belang bij dit verhaal, die aap zal later wel weer uit de mouw komen.
En dan nog meer in de categorie misdadig. Kinderen kunnen zich prima hechten aan niet-biologische ouders? Vandaar dat ze daarom beter in pleeggezinnen vaak kunnen blijven? Hoe kom je erbij?! En die professor Schuengel – de deskundige over hechting- jou maar corrigeren op Twitter en jij maar grote mond terug tegen hem. Had maar eens geluisterd….
Hetzelfde verhaal over dat je je heus wel op wetenschap baseert, maar dat die er vaak niet is. Natuurlijk, er is geen Nederlands Jeugd instituut dat al die kennis verzamelt. Er zijn geen vakgroepen, hoogleraren, vakliteratuur. Geloof je het zelf? Dat jij nergens naar luistert en je nergens in verdiept betekent niet dat het er niet is. Natuurlijk is dat er allemaal wel, dat maakt mensen ook zo boos. Je negeert alles en iedereen en draait alles op een manier dat het jou uitkomt. Zelfs hele takken van wetenschap of de geschiedenis van de jeugdzorg.
Het hele verhaal over internaliseren en het door jou gelegde verband met intergenerationele problematiek heb je kennelijk ook nog steeds niet begrepen. Ondanks alle deskundige reacties daarover die je hier in Binnenlands Bestuur en op Twitter hebt gekregen. Internaliseren en intergenerationele problematiek hebben niets met elkaar te maken, maar dat is je inmiddels tientallen keren verteld door vele professoren en andere deskundigen. Zonder enig resultaat. En jij maar schrijven dat je zo benieuwd bent naar reacties van anderen, maar je luistert helemaal nergens naar. Niks dringt door!
Tot slot: moeten we nu gaan ‘positioneren’ en ‘engageren’, wat zijn dat voor een New Age-termen? Wat bedoel je met die hocus pocus. En hoezo denk jij dat het aantal OTS-en en UHP’s met tientallen procenten omlaag gaan? Dat denkt helemaal niemand die jou kent. Men denkt: Weer zo’n volstrekt niet onderbouwd verhaal. Bovendien kent iedereen jou als de man die altijd meer geld wil en constant pleit voor de verkoop van gedwongen hulpverlening. Men kent jou als de man van het ministerssalaris terwijl je de wachtlijsten liet oplopen (zoveel heb je dus op met mishandelde kinderen…). Natuurlijk wordt de jeugdzorg met jou niet goedkoper maar alleen maar duurder, daar gaat ook elke column van je over, dat je meer geld wilt.
 Hou toch eens op met die verkooppraatjes, dat na jouw plannen de jeugdzorg goedkoper wordt. Het is heel duidelijk waar het met jou en jouw plannen voor gemeenten heen gaat: Continue chantage met wachtlijsten, continue vraag om meer geld en een gigantisch klachten probleem.
En weer doe je als afsluiting van je columns alsof kinderen beter af zijn in de jeugdzorg terwijl half Nederland je nu heeft gewezen op de ernstige misstanden binnen jouw eigen organisatie. Kinderen komen in de hel als ze met jouw BJAA te maken hebben. Of ze blijven in de hel, omdat BJAA niet terugbelt op meldingen bij het AMK of hun mishandeling ontkent, omdat ze zogenaamd veilig zijn door hun OTS.
Erik Gerritsen, triest dat je de eer niet aan jezelf houdt en op bent gestapt als columnist. Gemiste kans voor Binnenlands Bestuur ook, ze durven je gewoon niet op de keien te zetten. Zeker niet nu er geen hoofdredacteur is. Maar aan de andere kant: zo kennen we je: hondsbrutaal en door en door ijdel en vair. Vermoedelijk wordt dat je eigen ondergang en tot die tijd gaan we gewoon door met jou tegen te spreken.
Door ‘Tegengeluid’
(Comment op de site van Binnenlands Bestuur)
27 april 2012 Rechtbank Zaandam Rembrandstraat 23 om 11.20 uur kom met ze allen.
Probeert de Manger in dienst van Jeugdzorg Amsterdam een minderjarige gruwelijk te naaien, omdat hij te laat kwam op school i.v.m motiverende reden.
Steun deze minderjarige of wilt u dit soort praktijken nog een keer mee maken via de media zie onderstaande link:
 Misschien kan mvr. Janny Nab even spreken met Eric gezellig toch in het huis van Job Cohen. Slotervaart waar velen miljoenen zijn verdient Toch mvr. Janny Nab ?
Wie waren er allemaal op dat feestje toen der tijd in de Ambtswoning van Job Cohen , weet u dat nog (politie) hoge gasten ? Fijn om u weer eens te benaderen als kinderen zo uit huis worden ontvoerd?
We hadden toen een gesprek op uw kantoor, misschien weet u dat nog, samen met u collega wilde u graag leren van fouten?
Hoe lang duurt dat leerproces gemiddeld bij personen die bij de Jeugd dieven organisatie werken?
Klop Klop wat komt u doen , (politie) we komen Reinier op halen in naam van de William Schrikker Groep om 06.00 uur waarom dan?
zeg ik lekker niet hoort u later?
Overrompeld mvr. Janny Nab totaal geen aanleiding voor, maar leg dat maar eens aan de bevolking uit mvr. Janny Nab terwijl u 17 keer toegeeft fouten hebt gemaakt.
Dan de brutaliteit van Dhr. C. Masselink Teammanager werkzaam BJAA , die op eigen beweging een gezin onder druk probeert te zetten. Om nog meer kinderen te roven en zo de zorg blijft verkopen.
Mvr. Janny Nab kunt u de manager van Jeugdzorg Amsterdam uitleggen, dat uw gezinsvoogd alle complimenten gaven aan de (stief) vader wegens betrokkenheid en zijn liefde die hij geeft aan zijn kinderen en zijn gezin bij akte.

Update

Bureau Jeugdzorg liegt ook in rechtbank. En wint

kinderkidnap.jpeg

Het is jammer voor Jeugdzorg, maar in Ilja hebben ze een tegenstander gevonden die voor zijn broertje en zusje blijft vechten tot hij er zelf bij neer valt. Snelle recap: een filmpje van de uithuisplaatsing van twee kinderen door Jeugdzorg Gelderland leidde tot dit dossier waarin aantoonbare leugens van Jeugdzorg staan, dat prompt in een verkrampte paniek schoot. Dikke vinger, we gaan doorrr. Het is een algemeen bekend gegeven dat junkies liegen om in hun behoeften te kunnen voorzien. Zelfs in de rechtbank blijkt het aan andermans kinderen verslaafde Jeugdzorg er totaal geen moeite mee te hebben om hun leugens te herhalen om te blijven parasiteren op de kinderen van Jelena. En de kinderrechter (die ooit een agent die een kind (!) verkracht had min of meer liet lopen) laat de kinderstelende Jeugdzorgfeeksen gewoon hun gang gaan. De aantoonbare leugens van Jeugdzorg zijn door de rechter in een zitting van woensdag (waar Ilja buiten werd gehouden) namelijk totaal genegeerd, zo lezen we in de beschikking die ons per ouderwetsch stenciltje bereikte: deel EEN, TWEE & DRIE. Ondertussen zitten Anna en Nick nog steeds in de kerkers van Jeugdzorg. Moedige doorzetbroer Ilja heeft wel aangifte gedaan tegen Jeugdzorg, en de advocaat van de familie gaat in hoger beroep. Maar Jeugdzorg krijgt vooralsnog van de kinderrechter vrij spel om de kinderen en hun familie in een onwerkelijke en traumatische situatie gevangen te houden. Het slotwoord is voor Ilja: "Fijne rechtsstaat is het toch."


Checklist jeugdzorg organisatiecriminaliteit in Nederland

Controlelijst kenmerken organisatiecriminaliteit jeugdzorg, RvdK, personeel Bureau Kinderrechter, gerechtshoven en gemeenten in Nederland. © J. Hop Ermelo 2012.

Hop is politicus met een duidelijke (politieke) visie. Hij weet wat burgers meemaken met jeugdzorg, RvdK, kinderrechters en gemeenten. Hop heeft veel lef en hij tart bestuurlijke organisaties en de rechterlijke macht in Nederland om aan te zetten tot ingrijpende veranderingen. De Nederlandse samenleving heeft dringend bestuurders zoals Hop met lef nodig die de rechterlijke macht durven te tarten. Burgers aanzet om totaal anders naar kinderrechters te gaan kijken en anders te gaan denken. Hop nodigt u uit de controlelijst kenmerken organisatiecriminaliteit in te vullen en toe te passen in al uw procedures en zelf mee te doen met verkiezingen in uw gemeente om ingrijpende veranderingen door te kunnen voeren door kinderrechters die zich bezig hebben gehouden met het jatten van kinderen na verzonnen verhalen en het legaliseren van gejatte kinderen na verzonnen verhalen als paria’s van de rechtspraak de rechtspraak uit te gaan trappen middels keiharde politieke maatregelen tegen jattende kinderrechters om een einde te maken aan dit beschermd staatsnetwerk dat zich bezig houdt met het legaliseren van gejatte kinderen.

O De belastingbetaler moet geloven dat jeugdzorg, RvdK en kinderrechter kinderen in veiligheid brengt maar kinderen komen vervolgens in zeer onveilige situaties terecht.

O Het systeem van de bureaucratie van de jeugdzorg veranderd kinderen in geld waarbij ondertussen gezinnen worden vernietigd en het leven van kinderen wordt getraumatiseerd.

O De naam jeugdzorg is misleidend want er is geen sprake van zorg voor jeugd maar sprake van zorg voor jeugdzorg zelf zichtbaar in targets in de jaarlijkse begroting, bonussen en eindejaarstoeslagen voor medewerkers om de begrootte targets te blijven behalen.

O Raad voor de Kinderbescherming, jeugdzorg en Bureau Kinderrechter is een beschermd staatsnetwerk wat zich bezighoudt met het jatten van kinderen met verzonnen verhalen en het legaliseren van jatten van kinderen na verzonnen verhalen.

O Jeugdzorg in Nederland is een beschermd imperium dat zich bezig houdt met het uithuis halen van kinderen en het separeren en vernietigen van gezinnen. Er is sprake van het legaliseren van gejatte kinderen na verzonnen verhalen om hun imperium steeds verder te vergroten. Personeel werkt om ervoor te zorgen dat subsidies blijven stromen.

O Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude. Ontvangen gelden uit kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen dient als heling te worden aangemerkt.

O Geheim overleg tussen scholen en andere ketenpartners buiten de ouders om.

O Weigering afschrift compleet schooldossier kinderen aan hun ouders.

O Weghalen van kinderen bij hun ouders zonder geldige beschikking.

O Overleg tussen jeugdzorg, RvdK, gemeenten en personeel Bureau Kinderrechter buiten de hoorzittingen om.

O Weigering afschrift gespreksverslagen van overleg tussen jeugdzorg, RvdK en personeel Bureau Kinderrechter buiten de hoorzittingen om.

O Onbevoegd indienen van verzoekschriften voor kinderbeschermingsmaatregelen in strijd met mandateringsbesluiten.

O Uitspraken inzake kinderbeschermingsmaatregelen zijn voor hoorzittingen al bekend.

O Napraten van verzonnen verhalen door personeel Bureau Kinderrechter en gerechtshoven

O Napraten van verzonnen verhalen door onderaannemers in de jeugdzorg.

O Wegkijken van feiten en gebeurtenissen die niet passen in het toeschrijven naar de door jeugdzorg, RvdK en Bureau Kinderrechter gewenste conclusie. Wegkijken is een grotere misdaad dan het zelf plegen.

O Weigering om aan neutrale waarheidsvinding te doen.

O Onbevoegd uitoefenen geneeskunst. Medische conclusies over ouders verzinnen om ouders hiermee te diskwalificeren en in een kwaad daglicht te kunnen stellen.

O Positieve informatie die niet past in toeschrijven naar conclusie wordt weggelaten.

O Psychologische oorlogsvoering tegen ouders

O Procederen door ouders tegen jeugdzorg, RvdK, personeel Bureau Kinderrechter, gerechtshoven en gemeenten wordt als ernstige kindermishandeling aangemerkt.

O Procederen door ouders tegen jeugdzorg, RvdK, personeel Bureau Kinderrechter, gerechtshoven en gemeenten is contraproductief tav omgang ouders met kinderen.

O Telefonische belcontacten worden gebruikt om omgang ouders met kinderen te stoppen.

O Het bewust creëren van een Stockholmsyndroom bij kinderen.

O Schending 6 EVRM.

O Schending Equality of arms.

O Schending HVRM Mc. Michael.

O Schending BUPO Verdrag

O Artikel 120 grondwet in strijd met verdrag van Lissabon

O Negeren van artikel 21 en 22 van Wetboek van rechtsvordering. Alle stukken die ingebracht worden dienen getoetst te worden dmv waarheidsvinding.

O Belangenverstrengeling bij nevenfuncties

O Naam rechters die een zaak behandelen wordt niet in oproep vermeld zodat er geen onderzoek naar de betrokken rechters kan worden gedaan voor een hoorzitting.

O Hoorzittingen vinden plaats achter gesloten deuren. Geen transparate rechtspraak.

O Op wrakingen wordt door collega rechters van dezelfde rechtbank beslist.

O Rechters die gewraakt worden op de hoorzitting gaan gewoon door.

O Rechters die gewraakt worden omdat zij weigeren hun naam te vertellen gaan gewoon door.

O Ouders krijgen geen afschrift van alle stukken ingediend door jeugdzorg, RvdK bij rechtbanken.

O Rechters weigeren om eerst op ingediende VOORVRAGEN te beslissen.

O Geknoei met beschikkingen. Antidateren, niet in openbaar uitgesproken, beschikkingen in de toekomst uitspreken.

O Beschikkingen worden eerst uitgesproken daarna ontvangen rechtbanken pas de verzoeken van de RvdK en de jeugdzorg

O Weigering politie om aangifte op te nemen tegen jeugdzorg, RvdK, personeel Bureau Kinderrechter en raadsheren gerechtshoven.

O Gezinsvoogden geven zich ten onrechte uit voor voogden.

O Voogden geven zich ten onrechte uit voor gezinsvoogd

O Gezinsvoogden geven zich ten onrechte uit voor jeugdbeschermer.

O Gezinsvoogden geven zich ten onrechte uit voor casemanager bij onderaannemers.

O Geen hulpverleningsplannen binnen de wettelijke termijn.

O Opzettelijk geknoei met GBA gegevens door gemeenten op verzoek van jeugdzorg/RvdK

O Ongelijke doorlooptijden procedures ouders tegen jeugdzorg/RVDK tav dezelfde soort procedures van jeugdzorg/RvdK tegen ouders.

O Ouders worden uit het gezag gezet als zij procederen tegen jeugdzorg, RvdK, personeel Bureau Kinderrechter

O Kinderen worden door jeugdzorg, RvdK, rechters tegen hun ouders opgezet en uitgespeeld.

O Ouders worden door jeugdzorg, RvdK, rechters tegen elkaar opgezet en uitgespeeld.

O Dubbel onderzoek van kinderen op verzoek van jeugdzorg en RvdK.

O Weigering afschrift compleet dossier en onderzoeksvragen minderjarige voor een eerste, tweede of derde onderzoek van een kind.

O Geen bezwaarschrift mogelijk tegen besluiten gezinsvoogdij muv besluiten op Wob-verzoeken.

O Geen bezwaarschrift mogelijk tegen indicatiebesluit jeugdzorg

O Gesjoemel met IQ gegevens van een minderjarige om onder de 84 uit te komen tbv extra geld, macht en middelen.

O Een verbod op reizen naar het buitenland bij OTS

O Het stoppen van omgang tussen kind en ouders als represaillemaatregel! Juridische procedures tegen RvdK, jeugdzorg en personeel Bureau Kinderrechter moeten eerst stoppen anders geen omgang tussen ouders en kind.

O Rancune medewerker(s) jeugdzorg/RvdK tegen ouders van kinderen.

O Geen publicaties op internet over de ware gedaante van jeugdzorg, RvdK, personeel Bureau Kinderrechter, gerechtshoven

O Mishandeling ouders op instigatie van RvdK, jeugdzorg, personeel Bureau Kinderrechter.

O Rapporten en verzoeken worden afgestemd op eisen rechters om kinderbeschermingsmaatregelen toe te kunnen wijzen.

O Naar verweer(schriften) van ouders wordt door rechters niet gekeken.

O Rekken van raadsonderzoeken om status quo van kinderen te bevestigen.

O Kinderen worden als boodschapper van RvdK/jeugdzorg tegen hun ouders ingezet.

O Herprogrammeren van kinderen die opgesloten zitten in de jeugdzorg. Trauma – Based – Mindcontrol

O Advocaten van kinderen in gesloten jeugdzorg weigeren in hoger beroep te gaan na overleg jeugdzorg. Trauma – Based – Mindcontrol.

O Uithuisplaatsing van kinderen door RvdK, jeugdzorg en personeel Bureau Kinderrechter veroorzaakt ernstige traumatische ervaringen bij kinderen en verpest hun jeugd. Trauma – Based – Mindcontrol.

O Kinderen worden met een verzonnen crisis uithuis geplaatst. Telefoontje naar kinderrechter en uw kind kan door met politie machtsvertoon worden weggehaald zonder beschikking. Het verzoek kan worden toegeschreven naar de reeds gegeven beschikking.

O Er wordt niet met vaste normen, gevaren en vergelijkingsmethoden gewerkt. Het is voor ouders niet mogelijk om aan een norm te voldoen er is sprake van willekeur.

O Trajectcontrole route van en naar school bij uithuisplaatsing van kinderen.

O Kinderen worden als proefkonijn voor de farmaceutische industrie gebruikt. Het toedienen van kindercocaïne op een kind zonder dat de invloed van kindercocaïne op dat kind bekend is

O Na contact kinderen met jeugdzorg worden kinderen gecriminaliseerd. Opvallend is het diefstalgedrag van kinderen na contact met RvdK, jeugdzorg en personeel Bureau Kinderrechter terwijl voor contact met RvdK, jeugdzorg en personeel Bureau Kinderrechter van diefstalgedrag geen sprake was.

O Na contact kinderen met jeugdzorg worden kinderen drugsgebruikers. Opvallend is het drugsgebruik van kinderen na contact met RvdK, jeugdzorg en personeel Bureau Kinderrechter terwijl voor contact met RvdK, jeugdzorg en personeel Bureau Kinderrechter van drugsgebruik geen sprake was.

O Na contact kinderen met jeugdzorg worden minderjarigen seksueel misbruikt. Opvallend is dat seksueel misbruik van kinderen na contact met RvdK, jeugdzorg en personeel Bureau Kinderrechter terwijl voor contact met RvdK, jeugdzorg en personeel Bureau Kinderrechter van drugsgebruik geen sprake was.

O Chronologische volgorde bij door jeugdzorg verzonnen verhalen klopt niet.

O Jarenlang dezelfde hulpverleningsdoelen in rapporten. Er is sprake van amateurs in de jeugdzorg.

O Voor falende jeugdzorg wordt jeugdzorg beloond met meer jeugdzorg met verderstrekkende maatregelen tegen ouders en hun kinderen. Omgekeerde wereld.

O Promoties voor partijdige rechters in voordeel jeugdzorg en/of RvdK.

O Kinderen die op een school gepest worden uithuis geplaatst. De pesters worden niet aangepakt maar de slachtoffers meestal ten koste van de schoolopleiding.

O Kinderen die op een school gepest worden uithuis geplaatst. De pesters worden niet aangepakt maar de slachtoffers meestal ook ten koste van de schoolopleiding.

O Kinderen die met loverboys te maken krijgen worden gevangen genomen voor gesloten geplaatst. De loverboys zelf worden niet aangepakt alleen de slachtoffers meestal ook ten koste van de schoolopleiding.

O Diagnose op bestelling. Rapporten en verzoeken worden toegeschreven naar kinderbeschermingsmaatregelen.

O Diagnose zonder bestelling. Verzonnen diagnoses over ouders door gezinsvoogden en voogden om kinderbeschermingsmaatregelen en uithuisplaatsingen uit te lokken.

O Onderzoek van ouders door (medewerkers) van jeugdzorg om toe te kunnen schrijven naar de door jeugdzorg gewenste conclusies en gewenste hulpverleningsdoelen met bijbehorende geldstromen.

O Opsluiten van kinderen in kamertje van paar vierkante meter zonder raam om zoveel mogelijk kinderen in een pand te kunnen opsluiten.

O Uithuisplaatsing van kinderen op bestelling. Uithuisplaatsing van kinderen tbv aankoop en financiering van onroerend goed.

O Personeel RvdK, jeugdzorg en personeel Bureau Kinderrechter VOELEN zich misdadigers en DENKEN als misdadigers.

O Het doel is om kinderen naar de klote helpen met als financieel oogmerk om subsidiekranen open te houden. Draai je subsidiekraan dicht dan komen er vanzelf minder kinderen met problemen. De industrie houdt zich zelf in stand is NIET KINDGERICHT maar gericht op SCHAALVERGROTING

O Weigering om transparant te werken direct zichtbaar door weigering afschrift compleet contactjournaal

O Jeugdzorg en/of RvdK geven opdrachten aan kinderrechters. Neem je eigen kinderrechter om te demonstreren voor nog meer geld. 


Index artikelen Jeugdzorg Dark horse
A
Algemene tips voor als u begint aan een strijd tegen wat ‘Jeugdzorg’ genoemd wordt http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/algemene-tips-voor-als-u-begint-aan-een.html
Antwoord persoonlijk medewerker – Brigitte van der Burg (VVD) http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/antwoord-persoonlijk-medewerker.html
Antwoord van Nanneke Quik-Schuijt – SP Eerste Kamerlid http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/06/antwoord-van-nanneke-quik-inzake.html
B
Bezuinigen kan op … justitiële kindermishandeling http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/03/bezuinigen-kan-op-justitiele.html
Beantwoording kamervragen over het vernietigen van dossiers AMK waar geen kindermishandeling is geconstateerd  http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/03/kamervragen-over-het-vernietigen-van.html
Brief van Burgemeester Van der Laan aan Kentalis en Signis school over seksueel misbruik http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/03/brief-burgemeester-van-der-laan-aan.html
Brief van Burgemeester Van der Laan over zedenzaak Signis school http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/03/brief-burgemeester-van-der-laan.html
Beantwoording Kamervragen onvoldoende oppakken van door jeugdzorginstellingen van signalen misbruik in pleeggezinnen  http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2011/12/beantwoording-kamervragen-onvoldoende.html
Bewijsvoering, waarheidsvinding en diagnostiek bij ‘jeugdzorg’ http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/03/bewijsvoering-waarheidsvinding-en.html
C
Commentaar op Erik Gerritsen (directeur Jeugdzorg Amsterdam) http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/03/commentaar-op-erik-gerritsen-directeur.html
Commentaar op de brief van Staatssecretaris van VWS over kwaliteitsbeleid voor de jeugd
Commentaar op kamerbrief over kwaliteitsbeleid voor de brede zorg voor de jeugd http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/commentaar-op-kamerbrief-over.html
Contact zoeken met jeugdzorg: fout. Geen waarheidsvinding, tot frustratie van de ouders http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2011_11_01_archive.html
D
De macht van de gezinsvoogd = de onmacht van de kinderrechter? http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/03/de-macht-van-de-gezinsvoogd-de-onmacht.html
De macht van de gezinsvoogd – Vara Ombudsman – uitzending 2 maart 2012 http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/03/de-macht-van-de-gezinsvoogd-vara.html
De ‘reguliere Jeugdzorg’ matcht de kennis niet bij de hulpvraag op diagnostisch niveau http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/01/de-reguliere-jeugdzorg-matcht-de-kennis.html
De Stentor – kritiek op uithuisplaatsingen http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2011/10/de-stentor.html
E
Erik Gerritsen brengt u terug naar andere tijden… (achter het IJzeren gordijn) http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/03/erik-gerritsen-brengt-u-terug-naar.html
F
Fax aan het AMK – leugens over de scholengeschiedenis http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/03/fax-aan-het-amk-leugens-over-de.html
G
Geld en instituten gaan in friesland boven kinderen met een zorgvraag http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2011/11/geld-en-instituten-gaan-in-friesland.html
H
Hernieuwde oproep – Stop machtsmisbruik WSG en Jeugdzorg http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/06/hernieuwde-oproep-stop-machtsmisbruik.html
Hoogleraar Weijers – vaak onterecht uit huis geplaatst http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/06/hoogleraar-weijers-vaak-onterecht.html
Hartverscheurend – Politie en Jeugdzorg houden razzia – trekken kinderen uit armen van moeder! http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/03/hartverscheurend-politie-en-jeugdzorg.html
I
J
Jeugdzorg Nederland: “We worden gecriminaliseerd” http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/05/jeugdzorg-nederland-we-worden.html
Jeugdzorg cultuur – het prerogatief om opvoeders te vonnissen http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/06/jeugdzorg-cultuur-het-prerogatief-om.html
Je bent een rund als je met Jeugdzorg stunt http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2011/10/de-stentor.html
K
Klachten Bureau Jeugdzorg – Demet TV – Richard Korver (advocaat) http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2011/12/klachten-bureau-jeugdzorg-demet-tv.html
L
Letse Europarlementariër gaat in gesprek met BJZ Gelderland http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/06/letse-europarlementarier-gaat-in.html
M
Meisje van 13 krijgt ongewenst de prikpil van instelling http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/06/meisje-van-13-krijgt-ongewenst-de.html
Mr. Jan van Ruth uit kritiek op Jeugdzorg http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012_02_01_archive.html
Mail aan een groot aantal volksvertegenwoordigers inzake Jeugdzorg http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/03/mail-aan-een-groot-aantal.html
Medewerkers in de Jeugdzorg hebben weinig vertrouwen in politici http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/05/medewerkers-jeugdzorg-weinig-vertrouwen.html
N
Namen spelletjes Jeugdzorg
Nationale Ombudsman – onderzoek naar handelswijze Bureau Jeugdzorg http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/03/nanationale-ombudsman-onderzoek-naar.html
O
Oproep aan alle ouder – Boycot pubergesprek met schoolverpleegkundige http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/06/oproep-aan-alle-ouders-boycot-gesprek.html
Ombudsman en Bureaus Jeugdzorg ontwikkelen gezamelijke visie op klachtbehandeling http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/03/ombudsman-en-bureaus-jeugdzorg.html
P
Pamflet: Een Omstreden Staat van Dwangverpleging, gezinsinterventie in Nederland http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/03/pamflet-een-omstreden-staat-van.html
Q
R
Rechtse’ paranoia en ‘linkse’ willekeur, een gevaarlijke combinatie bij kinderbescherming http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2011/12/rechtse-paranoia-en-linkse-willekeur_30.html
RvdK en BjZ zeggen steeds niet aan waarheidsvinding te doen, maar de Nationale Ombudsman stelt dat zij hiertoe verplicht zijn http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2011/11/rvdk-en-bjz-zeggen-steeds-niet-aan.html
S
Succesvolle wijziging AMK rapport onder Wet op Bescherming Persoonsgegevens http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/05/succesvolle-wijziging-amk-rapport-onder.html
T
U
V
Voormalig Kamerlid PvdA Bouchibti uit felle kritiek op de Partij http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/pvdaer-uit-felle-kritiek-op-de-partij.html
Videoboodschap aan Mark Rutte, Geert Wilder en Maxime Verhagen http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/02/video-boodschap-aan-mark-rutte-geert.html
Veel aanmeldingen Jeugdzorg onnodig – Hoogleraar Jo Hermanns http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2011/10/veel-aanmeldingen-jeugdzorg-onnodig.html
W
Wethouder Asscher (onderwijs/Jeugdzorg) ‘pikt’ onderwijsplan http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/wethouder-asscher-onderwijs-jeugdzorg.html
Willekeur van de jeugdbescherming? Steeds meer ouders worden beroofd van hun kinderen. http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/02/willekeur-van-de-jeugdbescherming.html
Y

Geen opmerkingen:

Een reactie posten