Het einde van Nederland. Staat u op de lijst?

ze hebben geen geweten
de brave loonslaaf van de macht
die trouw zijn medemens verkracht
om maar te kunnen vreten

hoe men ook met klokken luidt
de kudde voert bevelen uit

 
(Drogblog).


Overgang van een democratie naar een fascistische staatsvorm:


  1. Roep iets uit tot een verschrikkelijke interne en externe vijand
  2. Creëer geheime gevangenissen waar marteling plaatsvindt
  3. Ontwikkel een kaste mensen of paramilitaire troepen die geen verantwoording hoeft af te leggen aan de burgers
  4. Ontwikkel een systeem van toezicht op de eigen bevolking
  5. Intimideer burgergroeperingen
  6. Ga over tot willekeurige arrestatie, detentie en vrijlating
  7. Val belangrijke personen aan
  8. Controleer de pers
  9. Behandel politieke dissidenten als verraders
  10. Schort de werking van de rechtsstaat op

Van Nederland als soevereine constitutionele monarchie met relatieve vrijheden, naar een natie waarin een alles controlerend (technocratisch) fascisme steeds duidelijker vormen lijkt aan te nemen. Het is het einde van Nederland zoals we het kenden.

Het willekeurig aanhouden en oppakken van burgers alleen of in groepen, al of niet op basis van registratie als verdachte op geheime lijsten, jaagt mensen angst aan voor de overheid en maakt hen een gewillig slachtoffer van intimidatie en manipulatie om zaken te accepteren die een vrijgeboren mens anders nooit zou hebben aanvaard. Eens op de lijst blijft men daar vaak jaren staan. Dit kat-en-muis spel van de staat met haar burgers is standaardpraktijk in fascistische maatschappijen, aldus Naomi Wolf in haar boek. In Nederland blijkt dit steeds meer de gangbare werkwijze.

Nederland blijkt tevens het land waar de overheid op de éérste plaats staat van alle landen ter wereld waar het gaat om het aftappen van de communicatie van haar eigen burgers. Sinds dit bekend is, is de regering onwillig om de tapgegevens nog langer te publiceren: “omdat verstrekking van de gevraagde gegevens de veiligheid van de staat zou kunnen schaden”. De informatie die de autoriteiten ertoe brengt om uw gesprekken te willen afluisteren, moet, al is het maar ten dele, ergens vandaan komen. 

De verbanden tussen terrorisme en uw afwijkende ideeën, leggen de staatsinlichtingen- en politiediensten vervolgens met behulp van de modernste technieken . De koppelbaarheid van de geharmoniseerde bestanden maakt dat tot een peulenschil.

In 2004 beschikt de AIVD over een “lijst van personen die intensief gevolgd worden” omdat zij “op de een of andere manier gerelateerd zijn aan terrorisme”. Die lijst bevat dan nog tussen de 150 en 200 personen. “Het aantal kan groter worden doordat nieuwe personen in beeld komen”, verklaart Minister Remkes in dat jaar.

Inmiddels zijn er inderdaad nieuwe personen in beeld gekomen. Het zijn de andersdenkenden die met hun ideeën over Europa, de banken, dierenrechten, natuurbescherming of religie, afwijken van de opvattingen gepropageerd door de mainstream media. Voor hen is de groep verruimd tot “lijst radicalen.” Indien u mogelijk aan het ‘radicaliseren’ bent of zelfs al ‘radicaal’ bent bevonden, plaatst de overheid u preventief in een categorie op een van de geheime lijsten van mensen die volgens de inlichtingendiensten geradicaliseerd zijn of mogelijk die weg opslaan.

Ook de Europese Unie zelf houdt lijsten bij van ‘staatsgevaarlijke’ burgers. De EU beschikt al over een lijst van "Persons, groups and entities involved in terrorist acts" (2006). Maar er is meer. Onderzoeker en schrijver dr. Udo Ulfkotte onthult aan zijn publiek tijdens het KOPP-congres “Europa vor dem Crash” op 4 februari 2012, dat er een geheim samenwerkingsverband bestaat tussen de Europese geheime diensten, dat zich richt op tegenstanders van de Europese Unie en de banken. Tegenstanders zouden geplaatst worden op lijsten gegenereerd uit centrale elektronische dossiers, waarin burgers in profielen worden gemerkt met een kleurcode groen, geel of rood al naar gelang hun potentiële gevaarlijkheid voor het EU-eenwordingsproject. Hoewel de Tweede Kamer onder druk van de bevolking in 2010 ten lange leste tegen de elektronische opslag van persoonsgegevens in een centrale database heeft gestemd, gaat, nu de gemoederen zijn gesust, Minister Spies van Binnenlandse Zaken de centrale database, geheel volgens Europese richtlijnen, alsnog invoeren.

Voor uitgebreide informatie klik op deze link:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten