Rechtzaak tegen College van Zorgverzekeringen (CvZ)


Rechtzaak tegen CvZ

Op maandag 3 juli aanstaande, van 15:00 uur tot ongeveer 15:45 uur, staat Johan Oldenkamp tegenover het College van Zorgverzekeringen (CvZ) voor de Utrechtse bestuursrechter. 

Hij is namelijk van mening dat de maatregelen die het CvZ tegen hem heeft getroffen, omdat hij weigert een zorgverzekering af te sluiten, onrechtmatig zijn. 

Omdat het CvZ (als een slager die zijn eigen vlees keurt) zijn bezwaarschrift tegen de opgelegde (tweede) boete ongegrond heeft verklaard, heeft hij hiertegen een beroep ingesteld. 

Dat beroep dient dus op 3 juli om 3 uur (in de middag). Deze rechtszaak is openbaar. Het adres is Vrouwe Justitiaplein 1 in Utrecht. 

Deze rechtzaak zou zo maar eens onze langverwachte bevrijding kunnen gaan betekenen uit de farmaceutische dictatuur in Nederland. Want wanneer de bestuursrechter zijn argumentatie gaat onderschrijven, is op basis van rechtsgelijkheid niemand in Nederland meer verplicht om nog langer zo’n veel te dure zorgverzekering te hebben afgesloten. 

Dan kunnen we dus allemaal legaal overstappen op Artabana.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten