WantToKnow.nl Geheime-Genootschappen: Bilderberg 2012 begonnen..!


Bilderberg-watcher Daniel Estulin, auteur van het boek ‘The True Story of the Bilderberg Group’, zal dit jaar niet van de partij zijn in de VS, omdat hij simpelweg geen reisvisum heeft gekregen om aanwezig te zijn. Uiteraard heeft hij wel iemand gevonden die in zijn plaats deze meeting-der-meetings. Want Daniel Estulin is ervan overtuigd dat deze meetings tot de belangrijkste ontmoetingen ter wereld behoren, van topfiguren uit de industriële en politieke arena.

Beatrix lijkt een metamorphose te hebben ondergaan als ze de Bilderbergbijeenkomsten bezoekt. Niet zo vreemd als je de reikwijdte van dit artikel beschouwt.

Volgens Estulin is de wereldwijde afbraak van het economisch systeem geen toeval; het is zijn overtuiging dat dit allemaal met opzet in elkaar is gezet. Een aanval op het kapitalistische systeem door kapitalisten zelf.. Vooral bedoelt om de massa afhankelijk te houden van de elite..!
“Deze machtige mensen beschouwen de rijkdommen van hun afzonderlijke landen en bedrijven als de hunne, niet van iedereen”, aldus Estulin. “Feitelijk willen al deze mensen een machtig rijk; zij hebben geen baat bij rijkdom voor velen, er geen baat bij dat de wereldbevolking floreert, dat de mensheid groeit. Zij willen dat wij voor hen werken. En dat onze kinderen en de kinderen van onze kinderen voor hen werken.
Zij willen dat de wereldbevolking voor hen werkt, een elitegroep, een oligarchy. Want als een land in staat zou zijn om haar burgers hun eigen ideeën te laten uitvoeren, als landen in staat zouden worden gesteld om zich met hun eigen voedsel onafhankelijk te maken, hun eigen energiebronnen te ontwikkelen, dan zou dat meteen het einde betekenen van de oligarchy van de Bilderbergers..”

Wat is de Bilderberggroep?
Een private club, waar je je alleen mag vertonen als je een uitnodiging hebt ontvangen. Een club van zo’n 150 individuën uit de wereld van politiek, de zakenwereld, de financiële topwereld, energie-bazen, media-tycoons en vorstenhuizen zijn present, waaronder onze koningin Beatrix, wiens vader aan de basis stond van deze freaky meetings. Er worden geen verslagen gemaakt, en er worden geen resoluties ter stemming gebracht, noch wordt er aan de pers enige verklaring afgegeven..
De premier van Canada, Alison Redford heeft meegedeeld dat hij deel zal nemen aan de meeting van dit jaar, maar van andere deelnemers is veel minder bekend. Het is weer een obscuur gezelschap.. Wat hoopt deze minister-president van Canada nu feitelijk te bereiken…? Volgens haar ligt de Canadese provincie Alberta in de slag met vele andere jurisdicties in de wereld.

Daniel Estulin maakt van de Bilderbergmeetings zijn beroep en schreef er diverse boeken over..

Ze wil feitelijk haar verhaaltje doen aan de deelnemers van de Bilderbergconferentie, dat Alberta in de markt is voor zaken.. Ze gaat toppolitici ontmoeten, over de economie spreken en over de ecologische uitdagingen om natuurlijke bronnen op een verantwoordelijke wijze te exploiteren.. (Zoals je weet is Alberta één van de grootste teerzandolie-winplaatsen ter wereld..!)
De Bilderbergconferenties worden gehouden onder zware bewaking; op zich al een uiterst vreemd verschijnsel in een democratische wereld.. Alle kamers van het  Westfield Marriott hotel zijn geboekt en alle verdere buiten-Bilderberg-bezoekers worden geweerd, uit restaurants en uit het hele hotel.

Bilderberg en de CIA
“De Amerikaanse inlichtingendienst CIA financierde en organiseerde mede de eerste edities van de Bilderbergconferentie.” Dat stelt dr. Gerard Aalders van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD). Aalders verrichtte de afgelopen jaren een uitgebreide archiefstudie naar de geschiedenis van de Bilderberg Groep.

”Bernhard heeft zich daarmee feitelijk voor het karretje van de CIA laten spannen”, stelt Aalders. De Bilderberg Groep is een in 1954 mede door Prins Bernhard opgericht genootschap om te brainstormen over de internationale politieke en economische ontwikkelingen. Vanaf het begin hangt er om de Bilderberg-conferenties een ‘waas van geheimzinnigheid’. Ze worden vaak in dezelfde kringen geschaard als bijvoorbeeld de Council on Foreign Relations (CFR) mede aangezien zij beweerdelijk uit dezelfde ‘Ronde Tafel Conferenties’ is voortgekomen.

Koningin Beatrix is voorzitster van de conferenties en ook Prins Willem-Alexander behoorde in 2001 tot de Nederlandse deelnemers.”

De EURO, een Bilderbergvinding..
Het was in 2009 Bilderberg voorzitter Etienne Davignon die meedeelde in een interview dat de Euro als enige betaalmiddel in Europa feitelijk een ‘aanbeveling’ was geweest van de Bilderberg groep. “Tijdens een bijeenkomst in Juni in Europa, was een informele club leidende politici, zakenmensen en denkers, voorgezeten door Mr. Davignon, zich vinden in het verbeteren van onderlinge verstandhoudingen, op dezelfde wijze deze geholpen hadden bij het creëren van de EURO in de jaren 1990, aldus Davignon”, zo berichtte de ‘EU-Observer’ in Maart 2009.

Oud NAVO-topman Willy Claes lichtte de sluier van de Bilderbergconferenties ver genoeg op om helderheid te krijgen over de opzet van deze machtseliteclub.

De vraag is natuurlijk of achter de ineenstorting van de Euro in de Zuid-Europese landen nu ook weer de denktank van de Bilderberg-coryfeeën schuil gaat..

Bewust of onbewust deed ook de voormalig Secretaris-Generaal van de NAVO, Willy Claes, op de Belgische radio, in een ‘damage control’ interview dat de geheimzinnigheid en het belang van de Bilderberggroep moest bagatelliseren, ineens een onthulling die de vermoedens van jarenlange Bilderbergvolgers Jim Tucker en Daniel Estulin zomaar even bevestigde: “Tijdens de conferentie krijgen alle genodigden 10 minuten spreektijd – en daar wordt zeer streng aan vastgehouden, jahaha – en na afloop stelt de ‘rapporteur’ een rapport op van wat er besproken is. De aanwezigen worden dan natuurlijk wel geacht gebruik te maken van dit rapport bij het uitzetten van hun beleid in de milieus waarin ze invloed hebben.”

Naar alle waarschijnlijkheid zijn de volgende Nederlandse deelnemers dit jaar van de partij in de VS:
  • Halberstadt, Victor, Professor of Economics, Leiden University; Ex- Honorary Secretary
  • Hommen, Jan H.M. President, ING Group
  • Beatrix, queen of the Netherlands
  • Rinnooy Kan, Alexander H.G. President Social Economic Council (SER)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten