28 juli 2012 Waar zijn de verantwoordelijken bij de Tweede kamer!?

Deze Achter gesloten deuren van satanische pedofiele criminele organisaties en netwerken van Bureau Jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming en Ministeries in de Overheid willen een hele bevolking manipuleerbaar maken. Zo wil de Elite (Bilderberggroep "de Kroon") macht en controle houden over de 17 miljoen Nederlanders. Want ze zijn zo laf en bang dat ze de controle verliezen omdat steeds meer mensen WAKKER worden. En als deze groep WAKKERE mensen een critische massa bereiken dan is het gedaan met hun macht geld misbruik en manipulaties. Dan krijgen we een Nederlandse Republiek.


Lezersbrief

In onderstaand filmpje wordt de werkelijkheid verteld, hoe het in de praktijk gaat met uit huis geplaatste (UHP) kinderen, door een rechter zelf! Als een kind 2 jaar UHP is, is dat een reden voor BJZ, ongeacht de goede affectieve band van moeder en kind en de trauma’s die een kind heeft opgelopen door de UHP,  mogen kinderen niet meer bij de  ouders teruggeplaatst worden!? En dus wordt het leven kapot gemaakt van de kinderen door een bureau dat zich een zorgbureau noemt, ook al zijn de kindren ook nog eens onterecht uithuisgeplaatst..!

BJZ kiest er eerder voor om subsidie’s binnen te halen aan het lijden van een kind en kapot maken van een gezin, dan toe te geven dat zij fouten hebben gemaakt of  doelbewust leugens hebben verzonnen en van de goedgelovige rechters misbruik hebben gemaakt, zoals zij keer op keer doen!  Immers de rechters geloven BJZ want in de ogen van de rechters zijn de kinderen niet voor niets UHP toch??!!! De goeie BJZ zal wel voor het belang in geval van misbruik) van het kind zijn! of beter vertaald mishandelen van het kind vanuit hun machtsmisbruik. 

Ik heb mij zitten afvragen wie in godsnaam erbij kwam om de indicatiebesluiten aan een ondeskundig bureau (een gezinsvoogd (GV) is immers een maatschappelijk werker)  te laten opstellen, wat door een deskundige hoort opgesteld te worden. Wat de taak van een deskundige hoort te zijn wordt aan een maatschappelijk werker (een GV), die alles kan verzinnen in zijn/haar indicatiebesluit, gegeven. Waar een GV ook gretig gebruik van maakt..  Het is werkelijk niet te vatten.

Als ik een verwijsbrief nodig heb voor een specialist dan vraag ik dat ook niet aan een maatschappelijkwerkster! Ik hoop dat de rechters en de mensen in de tweede kamer een keertje naar de ouders luisteren i.p.v. er van uit te gaan ‘goh, je kind wordt niet zomaar UHP’  of het zijn maar ‘incidentjes’..   Honderden tot duizenden ouders zijn geen incidentjes meer…  
Het wordt tijd dat jullie een keertje inzien wat jullie zovele gezinnen aandoen door geen verantwoording te vragen van degenen die verantwoording  horen af te leggen…  En nee, het is niet de lage opleiding waarmee  de managers bij BJZ zich kunnen verexcuseren en zeggen dat zij meer geld nodig hebben om de GV op te leiden!   Dat vind ik nou de grootste onzin en een verhaal om nog meer geld te vragen om het salaris van de directeur van BZJ (wat nog hoger is dan die van Mark Rutte) en de onnodige 15 bestuursleden op een bureau van BJZ te kunnen blijven betalen met ons belastinggeld.
Waarom een tuchtrecht en geen strafrecht?  Een ieder die een strafbaar feit heeft begaan moet naar de strafrechter, maar BJZ-medewerkers worden vrijgepleit en de politiek zit oplossingen te bedenken als tuchtrecht?!   Ik vat het niet. Daar waar men zeer voorzichtig mee zou moeten omgaan met een kind i.p.v. het  te behandelen alsof het een plasticepop is, wordt een GV de  vrijheid gegeven er alles mee te mogen doen!! En vervolgens zegt men oh, wij hebben geen tuchtrecht?!
De  2e kamer denkt het probleem op te lossen door BJZ naar gemeente niveau te halen, alsof dat wat veranderd aan hun onverantwoord gedrag..  Dat heet afschuiven naar een treedtje lager en de kop in het zand steken.

Bron: Argusoog

Geen opmerkingen:

Een reactie posten