Boze vader slaat ruiten Jeugdzorg Alkmaar in. En het is weer in Noord Holland

ALKMAAR
Een boze vader heeft vorige week donderdag de ruiten bij Bureau Jeugdzorg Alkmaar met een hamer ingeslagen. 
Dat laat Bureau Jeugdzorg Noord-Holland vandaag weten in een persbericht. De man sloeg 19 ruiten in en vernielde de voordeur, maar hij wist het pand aan de Frans Halsstraat niet binnen te dringen omdat er onlangs veiligheidsglas was geplaatst. Opmerkelijk is dat de man had aangekondigd dat hij zou komen: kort voordat hij de ruiten insloeg, belde hij met de melding er ‘nu aan te komen’.
Politie
De medewerkers van het bureau in Alkmaar belden de politie na het telefoontje van de man, maar de politie zou hebben besloten nog niet in te grijpen omdat de dreiging niet concreet genoeg was. Toen de man de ramen insloeg, belden de medewerkers opnieuw met de politie. De agenten arriveerden uiteindelijk toen de man alweer op z’n fiets was gestapt.
Impact
Volgens Bureau Jeugdzorg Noord-Holland moeten de afspraken met de politie over hulp bij agressieve mensen worden ‘opgefrist’. Een woordvoerder zegt dat het incident veel impact heeft gehad op de medewerkers en op de buurt: buurtbewoners, waaronder kinderen, waren getuige van het inslaan van de ramen. Voor hen is Slachtofferhulp ingeschakeld. Het is niet duidelijk hoe de man tot zijn daad is gekomen.
Redactie Dark horse:
Geweld keuren wij niet goed, maar dat Jeugdzorg ouders tot waanzin drijft begrijpen wij wel. De machteloosheid, de woede, het onpeilbare verdriet en de venedering die jeugdzorgmedewerkers ouders, kinderen en familieleden aan doen, iedere dag weer, drijft mensen soms tot deze daden. Wij kunnen ons nog heel helder herinneren hoe wij ons voelden toen men dreigde het kostbaarste bezit in ons leven van ons af te nemen, op basis van leugens en insinuaties. De Stasi methoden van Jeugdzorg grijpen diep in mensen hun leven in!
NB.Het lijkt ons overigens raadzaam, om onmiddelijk actie te ondernemen voor de veilige ontwikkeling van de kinderen van de jeugdzorgmedewerkers, die door dit ‘ruitenincident’ nu ernstig bedreigd wordt. Het mag duidelijk zijn dat de jeugdzorgmedewerkers getraumatiseerd zijn geraakt door het voorval en we moeten voorkomen dat dit op hun eigen kinderen overslaat. Voor de zekerheid zouden deze kinderen onder toezicht gesteld moeten worden van een Jeugdzorgbureau van een aangrenzende provincie. Omdat niet absoluut gegarandeerd kan worden dat het niet nog een keer zal gebeuren (deze vader heeft andere mensen misschien op een idee gebracht) kan de OTS het beste nog een paar keer met een jaar worden verlengd. En indien de jeugdzorgmedewerkers geen andere betrekking zoeken, kunnen de kinderen misschien beter meteen helemaal van ze onthechten in een voogdijinstelling, van waaruit ze kunnen worden geplaatst bij pleegouders met minder risicovol werk.
Dit biedt twee voordelen: de kinderen kunnen zich zonder hun gemankeerde ouders veilig ergens anders ontwikkelen en de betreffende jeugdzorgmedewerkers leren nu ‘real-life’ allerlei boeiende aspecten van hun werk kennen vanuit een heel andere invalshoek, waar hun collega’s nooit de kans voor zullen krijgen!
Noot Arend Zeevat:
De man om wie het hier gaat heb ik de afgelopen tijd contact mee gehad, evenals met zijn moeder bij wie hij inwoont. Eind vorig jaar zocht de moeder contact met mij wegens de aandacht die Argusoog besteedde aan de Jeugdzorgellende. De zoon, wiens kind door Jeugdzorg geroofd is, is de afgelopen tijd totaal wanhopig gemaakt. Jeugdzorg kwam gemaakte afspraken niet na en contactmomenten met zijn kind werden op het laatste moment geannuleerd. De oplopende onmacht en frustratie bij de man hebben zich dus nu geuit. De moeder heeft mij een tijdje terug er al voor gewaarschuwd dat dit te gebeuren stond. 
In een eind november vorig jaar door mij geschreven artikel heb ik naar deze zaak verwezen.  Hieronder een citaat uit dit artikel:
Onthullingen
Op alle fronten breken de onthullingen betreffende de pedomaffia door. Gisteren nog had ik een gesprek met een grootmoeder, die haar kleinzoon via Jeugdzorg in de handen van deze kinderroofmachine heeft zien verdwijnen en haar kleinzoon al twee jaar niet meer heeft mogen zien.
In deze zaak is een psychosociale hulpverleningsinstantie uit Amsterdam betrokken geraakt bij de uithuisplaatsing van het kind naar een pleeggezin in Den Helder. In plaats van het kind in de weekenden naar grootmoeder te laten gaan, zoals de wens van haar was, moest het kind van het doordeweekse pleegezin, in verband met de onthechting van de eigen familie, naar een alleenstaande weekendpleegmoeder. De maatschappelijk werkster van die Amsterdamse hulpverleningsclub werd op een foto aangetroffen op de facebook-pagina van een fotograaf, die onder andere homo-erotische foto’s maakt met kinderen er bij, en wiens facebook-account is verwijderd vanwege het tendentieuze fotomateriaal. Zij heeft er tevens aan bijgedragen dat het kind op vierenhalfjarige leeftijd vanwege de emotionele problemen met zijn situatie aan zware farmaceutische middelen is gebracht, namelijk risperidon en ritalin.
Deze zaak speelt dus opnieuw in Noord-Holland en opnieuw is de rechtbank Alkmaar betrokken bij de uithuisplaatsing. Binnenkort zal er meer over dit verhaal op Argusoog verschijnen. Het verhaal van de grootmoeder is een bevestiging van hetgeen er bij Ben van den Brink speelt. Het kind wordt gedrogeerd, gek gemaakt en is in een netwerk getrokken waar zware verdenkingen met betrekking tot ritueel misbruik mee samenhangen.
 De man is gisteren voorgeleid aan de rechter-commissaris. 
Wordt vervolgd

Geen opmerkingen:

Een reactie posten