Transitie Centrum voor Jeugd en Gezin

Begin volgend jaar wordt de gehele financiering van de Jeugdzorg overgeheveld van de nationale overheid naar de gemeentelijke overheid. Men noemt dit de transitie. De al langer bestaande Centra voor Jeugd en Gezin zullen daar een spilfunctie in vervullen. In de hieronder weergegeven lezersbrief wordt deze transitie van verschillende kanten belicht.

CJG en onderwijs
Tijdens het zoeken naar de stand van zaken van de koppeling tussen het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en scholen stuitte ik op deze folder van het VNG: http://www.vng.nl/Documenten/Extranet/Sez/Boekje_CJG_en_onderwijs.pdf  

Wat ik blijf zeggen is dat er een ander groter politiek doel is, waarvan het traumatiseren van kinderen en het kapotmaken van gezinnen onderdeel is. De maatschappij, de gemeente die wij met z’n allen vormen, wordt financieel uitgehold via stichtingen en ngo’s en voorzien van allerlei niet wettelijke regelgeving (Agenda21). Hebben wij niet voor gekozen (democratie), wordt ons wel opgedrongen. Stap voor stap zijn we op weg naar een maatschappij van regels, controle en armoede.     

Neem nu de koppeling van het CJG aan de (brede) scholen. Weer een trapje verder op de ladder van het toe-eigenen van kinderen aan de staat. Deze centra hebben de taak om voor kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar laagdrempelige opvoed- en opgroeiondersteuning te bieden, heet dit in de folder. Wat hier gebeurt is dat men een snellere manier heeft bedacht om kinderen te spotten, te monitoren en weg te halen waar ze zich veilig voelen. Te volgen in een dossier vanaf de geboorte. Met medewerking van consultatiebureaus, huisartsen en scholen. Zie hier dat ook de leeftijd is opgetrokken van 18 naar 23 jaar. Kassa! 

Dienen deze veranderingen nog een ander doel? De overheids- en gemeentekas (ons geld dus!) wordt leeggeroofd door dit slimme transitiespel. Kosten voor onderzoeken, adviesbureaus, opleidingen, congressen, verhuizingen, personeel, reclamecampagnes, websites, om veranderde doelstellingen te realiseren. De gemeenten zitten met de handen in het haar. Er is geen kennis in huis. Wat krijg je dan? Chaos! En dat is nou net de bedoeling. Problem-reaction-solution oftewel verandering-chaos-gewenst beleid.

Het ook nieuw in het leven geroepen Transitiebureau, opgesteld door het IPO (Interprovinciaal Overleg, ook weer zo’n transitiegedrocht), samen met Rijk en VNG sturen de zaak aan. De VNG is nauw betrokken bij de VN (Agenda21 dus weer). 

Een verplaatsing van geld en macht, dat is wat er speelt. 

Transitie
Om het transitieproces van CJG te realiseren is de Bende van Bart in het leven geroepen. We doen lollig maar hoe duidelijk wil je het nog hebben? De folder van de VNG is recht voor zijn raap over de bedoelingen. Lees wat de bendeleider te zeggen heeft.   

Bart Eigeman is wethouder Jeugd en Onderwijs van de gemeente ’s-Hertogenbosch en ‘bendeleider’ van de Bende van Bart. Hij zegt: “Als bendeleider vergelijk ik me wel eens met Robin Hood. Er is veel rijkdom in het land. Die roven wij en die (ver)delen wij vervolgens weer zodat iedereen er in gelijke mate van kan profiteren. Dat is de kern van wat wij doen.”

Dat is de kern van wat wij doen. Nogal een vreemde doelstelling in een folder die over de koppeling CJG en onderwijs gaat. Zijn er nog mensen die twijfelen aan de werkelijke doestelling achter dit jeugdbeleid?

Het vindt namelijk niet alleen plaats op het gebied van jeugdzorg, maar in alle transities die gaande zijn. Het hele verandersysteem is bedacht om chaos te creëren en geld aan bestaande overheden te onttrekken. Punt. Nieuwe systemen worden verplaatst naar andere locaties waar mensen niet bekend zijn met de werkzaamheden en te maken krijgen met nieuwe mensen. Dit wordt begeleid door nieuw opgezette werkgroepen, die ook weer met nieuwe materie bezig gaan.

Geldstromen
Overheidsgeldstromen worden veranderd en opnieuw verdeeld. Wie heeft er dan nog het overzicht? Wie zijn deze mensen die uit het niets opdoemen en het beleid naar zich toetrekken? Ik heb wel eens wat rondgeneusd op de website van Common Purpose (CP) (inmiddels niet meer in Nederland vlgs. kvk). Zij gaven trainingen voor nieuwe leiders, ook weer zo’n woord, We moeten geleid worden pfff. Maar ik weet dat er in die trainingen op gehamerd werd dat men vooral buiten zijn vakgebied en comfortzone moest kijken en in dat gebied nieuwe contacten moest gaan leggen. Door CP werden (en misschien nu nog onder een andere naam) regelmatig ontmoetingsavonden georganiseerd met mede CP getrainde mensen. Op beleidsniveau kun je dan veel doen in de maatschappij als je elkaar de bal toespeelt met een eigen agenda. Ook weet ik dat hier NLP technieken voor gebruikt zijn.

Het trieste van alles is dat al die verander-mensen geen idee hebben dat ze bezig zijn hun eigen toekomst om zeep te helpen.

Aanvullende informatie over de verborgen achtergrond van Common Purpose:Geen opmerkingen:

Een reactie posten