Bericht uit België van moeder en haar 2 minderjarige kinderen

Hier nog een interessante uitspraak inzake het ‘vluchten’ voor Jeugdzorg:
LJN: BX2075, Gerechtshof ‘s-Gravenhage , 200.107.125/01Print uitspraak
Datum uitspraak:04-07-2012
Datum publicatie:07-08-2012
Rechtsgebied:Personen-en familierecht
Soort procedure:Hoger beroep
Inhoudsindicatie:Jeugdbeschermingszaak. Onbevoegdheid van de rechtbank om van verzoek kennis te nemen na verhuizing van de kinderen naar België.
Vindplaats(en):Rechtspraak.nl

In deze casus gaat het om een moeder die met haar 2 minderjarige kinderen naar België emigreerde, terwijl de kinderen onder OTS stonden. Na de emigratie van moeder vroeg JZ direct een UHP aan, maar volgens Gerechtshof Den Haag was men daartoe niet bevoegd.
Ook met een OTS (zonder MUHP) staat het ouders vrij om te emigreren. Hierover bestond tot nu toe nog onzekerheid, maar dat is nu bevestigd door het Gerechtshof Den Haag.
De OTS wordt dan in principe overgenomen door het nieuwe woonland. In Belgie noemt men dit POS (=Problematische Opvoedings Situatie). Echter, de Belgen oordelen op hun eigen merites of er sprake is van een POS. Als zij tot andere conclusies komen dan de Nederlandse JZ worden er dus geen maatregelen genomen.
Bovendien is volgens mijn bronnen een Belgische POS minder ingrijpend dan een Nederlandse OTS. Let wel, als er echt sprake is van serieuze problematiek, zal ook de Belgische JZ niet nalaten om hard in te grijpen.
In het vonnis wordt o.a. gerefereerd aan de brief van 19 maart 2009 van de minister voor Jeugd en Gezin aan de Tweede Kamer naar aanleiding van Kamervragen Handelingen II Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31839, nr. 2. Deze kamervragen zijn gesteld n.a.v. van de verhuizing naar België van een aantal “probleemgezinnen”.
De Kamer had de minister gevraagd om het België-lek te dichten. Voor zover mij bekend is er overleg geweest tussen Rouvoet en zijn Belgische ambtgenote, maar de Belgen, zo heb ik begrepen, zagen het probleem niet zo en voelden er weinig voor om het lek te dichten. 

Principieel moet het niet uitmaken of je nu naar België of Duitsland verhuist, dus ik denk dat deze uitspraak ook een hart onder de riem is van het gezin dat naar Duitsland is geëmigreerd. Toch lijkt België veiliger dan Duitsland, omdat het Duitse Jugendambt ook geen goede naam heeft.
 M (België)Wekelijks emigreren 300 Nederlanders, weg uit deze corrupte "politie"-Staat der Nederlanden.
Aufwiedersehen Niederlande. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten