Nancy Schaefer in Amsterdam – de ongelimiteerde macht van de kinderbescherming
Disclaimer Redactie Dark horse: Het is schokkend wat Nancy Schaefer in haar video verteld. Wij publiceren deze video en het artikel omdat er internationaal een lijn te zien is wat betreft de financiering van Jeugdzorg en de beschadigende invloed van de overheid op gezinnen. Enkele zinnen zijn uit het artikel verwijderd betrekking hebbende op samenzweringstheorieën inzake Vrijmetselarij. De misstanden binnen de Jeugdzorg hebben naar onze mening geen extra samenzweringstheorieën nodig en het lijkt ons ook niet raadzaam om een nieuwe vijand te projecteren, een zondebok, als drager voor algemene menselijke zwakheden als machtswellust, hebzucht, leugenachtigheid en sadisme. Deze kunnen heel goed bestaan zonder de schuld van een specifieke groepering. Ook de mogelijkheid voor kindermisbruikers om goed te gedijen in een systeem zonder controle van buitenaf, impliceert nog niet dat de kinderbeschermingsorganisatie speciaal bestaat voor het voeden van pedofiele kindernetwerken. Maar het is zeker niet uitgesloten dat georganiseerd kindermisbruik in relatie tot kinderbeschermingsactiviteiten voorkomt. Het simpele voorbeeld van een kinderrechter enkele jaren geleden, wiens hele computer vol stond met kinderporno getuigt daarvan.
Het doel van dit artikel is, om ervoor te zorgen dat meer mensen over haar bevindingen te weten komen. De kinderbescherming maakt gebruik van de term “in het beste belang van het kind” als excuus voor de uithuisplaatsing van kinderen uit arme gezinnen voor eigen gewin.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten