Dienst Openbare Orde en Veiligheid AMSTERDAM


Amsterdam, 08-08-2012
Vanmiddag ontving Darkhorse een brief van de Gemeente Amsterdam.
De Burgemeester heeft de Directie Openbare Orde en Veiligheid gevraagd enkele zaken uit te zoeken.
Dat hebben de ouders al anderhalf jaar lang gedaan. Nu maar afwachten, waar men mee komt. Gaat de Gemeente Amsterdam de ouders opnieuw afserveren, draaien, liegen, de doofpot goed blijven toedekken.
Overduidelijk is dat onze privacy ernstig geschonden is. Bartho Boer, de woordvoerder van de Burgemeester heeft inhoudelijke en onjuiste  informatie over het gezin is gedeeld met een journalist van de Elsevier. Ook heeft de Jeugdzorg-informant de journalist onjuiste informatie verschaft. BJZ heeft haar mond altijd vol van ‘privacy’, maar lekken naar een journalist om je eigen straatje schoon te vegen of om ouders te criminaliseren is blijkbaar geen probleem. Benieuwd of de Gemeente zich daar uit probeert te draaien. Zet de Burgemeester de duimschroeven aan bij het AMK en vooral de AMK-medewerksters? Hoe komt informatie die een journalist begin maart 2011 hoort exact in dezelfde woorden eind april 2011 in een AMK rapport terecht. Gaat men recht doen aan de ouders van de kinderen die ook misbruikt zijn op de Signis school (schooljaar 2010-2011)?
Wij wachten af……

Geen opmerkingen:

Een reactie posten