Jeugdzorg Groningen haalt drie kinderen uit Duitsland

Jeugdzorg Groningen heeft met de Duitse Jugend-amt eind vorig jaar drie Nederlandse kinderen uit huis gehaald die net met hun ouders in Duitsland woonden. Advocaat Huib Struycken spreekt van ontvoering en eist vandaag bij de rechtbank Den Haag teruggeleiding van de kinderen naar Duitsland.


Struycken eist vandaag teruggeleiding van de meisjes naar Duitsland. Volgens hem is de Nederlandse rechter niet bevoegd een ondertoezichtstelling uit te spreken over kinderen in het buitenland. De Raad voor de Kinderbescherming stelt echter dat dit wel kan als de procedure is gestart op het moment dat kinderen nog in Nederland woonachtig zijn.


In principe houdt zijn bevoegdheid op bij de grens.Want waar staat Nederland bekend om als land:
als het slechtste land als het gaat om BJZ, de Buitenlanders spreken er schande van.

Ze moeten hun ogen uit hun hoofd schamen.
Heeft er iemand een kotsbakje?we kennen dit verhaal, de feiten die hier vermeld worden kloppen niet.


de ouders zijn in de eerste week van november 2011 naar Duitsland verhuisd, uitgeschreven uit het GBA  23 november 2011 wegens emigratie en ingeschreven bij het einwohneramt op 23 november 2011 in duitsland, de raad voor de kinderbescherming heeft het pas aanhangig gemaakt bij de rechtbank op 24 november 2011 en heeft op 25 november een spoedfax verstuurt waarop de rechter een beschikking af geeft zonder de bevoegdheid te toetsen, de rechter was al niet meer bevoegd, de hoorzitting daarna misbruikt de volgende rechter het Europese recht en dat doet het hof daarna in het hoger beroep ook, de kinderen zijn in Duitsland uit huis gehaald zonder tussenkomst van Duitse rechter (wat wel verplicht is) dit doordat een medewerker van jeugdzorg Groningen het Duitse jugendamt heeft voorgelogen met valsheid in geschrifte en valse voorwenselen heeft zij gezegd dat dit een reeds afgehandelde rechtzaak was en dat de ouders uit het gezag gezet waren en zij voogd was (wat dus helemaal niet waar is), van dit alles is aangifte gedaan in Duitsland die bezig is met strafvervolging en in Nederland is er aangifte gedaan bij de hoofdofficier van justitie van het landelijk parket tegen 6 leden van de rechterlijke macht, een officier van justitie te Groningen en buro jeugdzorg te Groningen wegens deelnemen / medeplegen danwel het faciliteren van kinderontvoering en gijzeling van kinderen met daarbij een onderzoeksvraag om te onderzoeken of het hier reeds handelt om georganiseerde misdaad.


de sector jeugdzorg schendt alle rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en alle rechten van het kind.


jeugdzorg zegt te handelen in het belang van het kind echter is het tegendeel daarvan waar, ze handelen allen maar in het belang van de instelling, bron van inkomsten en schaalvergroting.als ze zorgen hadden over een gezin dan hadden ze het dossier over kunnen dragen aan de duitse jugendamt


WORD VERVOLGD

Geen opmerkingen:

Een reactie posten